Privacybeleid

Classic Style Lingerie, gevestigd aan Hoofdstraat 140, 5481 AJ Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Classic Style Lingerie verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Aankopen en bijbehorende bonnen

En overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je gegevens aan te laten maken in ons klantenbestand aan de kassa, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@classicstylelingerie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Classic Style Lingerie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming

Classic Style Lingerie neemt altijd contact op op basis van geautomatiseerde verwerkingen en/of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Classic Style Lingerie) tussen zit. Classic Style Lingerie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

RetailTrust
Mailchimp


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Classic Style Lingerie bewaart je persoonsgegevens voor onbepaalde tijd of waar toepasbaar volgens de wet geldende maxima en enkel zolang daar geen expliciet bezwaar op wordt gegeven. Uiteraard worden gegevens z.s.m. verwijderd als dit gevraagd wordt. Mocht Classic Style Lingerie in de toekomst ophouden te bestaan, dan worden alle persoonsgegevens ook z.s.m. vernietigd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Classic Style Lingerie verstrekt enkel en alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat je gegevens het pand en de directe digitale werkomgeving nooit verlaten.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Classic Style Lingerie gebruikt alleen technische en functionele cookies voor een veilige werking van onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksveiligheid. Onze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens en wij hebben hier dan ook geen inzicht in.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Classic Style Lingerie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou, of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@classicstylelingerie.nl. Classic Style Lingerie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Classic Style Lingerie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.